Pogosta vprašanja

Ali lahko oddam prijavo oziroma vprašanje anonimno?
Da. Če želite ostati anonimni, pazite, da pri izpolnjevanju obrazcev in pri prilaganju dokumentov ne boste navajali podatkov, ki bi lahko neposredno ali posredno razkrili vašo identiteto.
Kdo ima dostop do mojih podatkov, če se razkrijem?
Dostop do vaših podatkov je omejen na Pooblaščenca za skladnost in integriteto, ter v primeru nasprotja interesov sodelavca za Skladnost poslovanja. Z vašim soglasjem, ki ga lahko podate tekom postopka oddaje prijave oziroma vprašanja, lahko do vaših podatkov dostopajo tudi druge osebe, ki so vključene v obravnavo vaše prijave oziroma vprašanja. Brez vašega izrecnega soglasja vaše identitete ne bomo razkrili drugim osebam, ki niso navedene zgoraj, razen v primerih, ko smo to dolžni storiti na zahtevo pristojnih organov.
Ali me lahko izsledite preko IP naslova?
Zaradi zagotavljanja zaupnosti in anonimnosti ne shranjujemo IP naslovov in časovnih žigov. Vodimo “no cookie” politiko.
Komu in kakšnim vprašanjem oziroma prijavam je namenjena aplikacija?
Aplikacija je namenjena tako zaposlenim pri DUTB, d.d. kot tudi širši javnosti. Preko aplikacije lahko oddate prijavo ali postavite vprašanje s področja integritete, kaznivih dejanj, kadrovskih zadev ali povračilnih ukrepov.
Kdo bo obravnaval mojo prijavo oziroma vprašanje?
Začetno obdelavo opravi Pooblaščenec za Skladnost in integriteto.
Kaj če se moja prijava nanaša na osebe, ki so zadolžene za njeno obravnavo?
V primeru ugotovljenega nasprotja interesov bo prijavo prevel sodelavec za Skladnost poslovanja.
Kako poteka postopek obravnave prijave?
Postopek obravnave prijave poteka v naslednjih stopnjah: - prejem prijave, - začetna obdelava, - obravnava in če je potrebno - izvajanje ukrepov, - priprava poročila o obravnavani prijavi.
Ali lahko sledim postopku obravnave prijave oziroma vprašanja?
Da. Postopku lahko sledite s klikom na „Želim slediti moji prijavi ali vprašanju“. Povezava vas bo usmerila na komunikacijski portal, v katerega lahko vstopite z uporabniškim imenom in geslom, ki ju prejmete ob oddaji prijave oziroma vprašanja. Na portalu lahko sledite postopku obravnave vaše prijave oziroma vprašanja in varno komunicirate z nami.
Ali lahko komuniciram z vami tudi, če ostanem anonimen?
Da. Razkritim in anonimnim prijaviteljem so ob oddaji prijav oziroma vprašanj dodeljena uporabniška imena in gesla. Z njima se lahko prijavite v komunikacijski portal, na katerem lahko sledite postopku obravnave vaše prijave oziroma vprašanja in varno komunicirate z nami.
Opozorjen sem bil na povračilne ukrepe. O čem je govora?
Povračilni ukrep je vsako zagroženo ali dejansko dejanje ali opustitev dejanja, ki je posledica samega dejstva prijave, ki se zgodi v delovnem okolju in povzroči ali lahko povzroči prijavitelju škodo. Povračilni ukrepi so lahko uperjeni proti prijavitelju, pravnemu subjektu, ki ga prijavitelj zastopa, ali proti sorodnikom prijavitelja, ki so v delovnem razmerju z organizacijo ali z njenim pogodbenim partnerjem.
Ali sem kot prijavitelj zaščiten pred povračilnimi ukrepi?
Dobroverni prijavitelji uživajo zaščito pred povračilnimi ukrepi. Da bi lahko užival zaščito pred povračilnimi ukrepi, mora prijavitelj imeti prijavitelj v času prijave utemeljene razloge, na podlagi katerih meni, da so prijavljene informacije o kršitvi resnične.
Če bi prišlo do povračilnih ukrepov, na koga se lahko obrnem?
Povračilne ukrepe lahko prijavite preko aplikacije. Iz vaše prijave mora izhajati, da ste predhodno oddali prijavo in da vam sedaj grozi škodljiva obravnava, oziroma ste škodo že utrpeli. Izvajanje povračilnih ukrepov pomeni kršenje pravil družbe in posledično disciplinsko odgovornost.
Lahko oddam prijavo oziroma vprašanje še na kak drug način?
Da. Vašo prijavo ali vprašanje lahko oddate še na naslednje načine: • pisno na naslov: DUTB, d.d., Pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana s pripisom »Prijava/Vprašanje – ne odpiraj« • na telefonsko številko +386 1 429 38 42 • po elektronski pošti na naslov nepravilnosti@dutb.eu