Pozdravljeni na spletni aplikaciji, preko katere nam lahko varno posredujete prijave in vprašanja z občutljivimi vsebinami, za katere smatrate, da zadevajo Družbo za upravljanje terjatev bank, d.d.. Vsi prejeti podatki se obdelujejo izključno za namen obravnave prijave oziroma vprašanja. Uporaba aplikacije je zaupna. Vaše identitete nam ne rabite razkriti. Mnogo bolj nas zanima vsebina vaše prijave oziroma vprašanja. Anonimnih prijaviteljev ne razkrivamo, niti ne preverjamo, od kod so bile njihove prijave poslane.
Želim oddati prijavo

Prijava je lahko anonimna in naj bo oddana v dobri veri glede njene vsebine. Pri oddaji prijave so obvezni le vnosi v polja, ki so označena z zvezdico (*). Pri ostalih poljih vnosi niso obvezni in naj vas ne skrbi, če polja pustite prazna, samo kliknite Naprej. Na koncu postopka oddaje prijave vam bosta dodeljena uporabniško ime in geslo, ki si ju zapišite na varno mesto, saj ju boste potrebovali za sledenje vaši prijavi.

Želim vprašati

Tukaj nam lahko posredujete vaša vprašanja. Vprašanja lahko postavljate anonimno. Na koncu postopka oddaje vprašanja vam bosta dodeljena uporabniško ime in geslo, ki si ju zapišite na varno mesto, saj ju boste potrebovali za sledenje obravnavi vašega vprašanja.

Želim slediti moji prijavi ali vprašanju

Tukaj lahko sledite postopku obravnave vaše prijave ali zastavljenega vprašanja in nadaljujete komunikacijo z nami na varen način.