Naša obveza Kot naročnik aplikacije ne bomo dopustili, da bi se proti posamezniku izvajali kakršni koli povračilni ukrepi iz razloga, ker bi ta v dobri veri oddal prijavo ali vprašanje v zvezi z domnevno prevaro ali drugo kršitvijo. Nihče ne bo izpostavljen grožnjam, tudi prikritim ne, oziroma ne sme trpeti negativnih učinkov povračilnih ukrepov zaradi prijave ali vprašanja, sodelovanja v preiskavi, ali zaradi zavrnitve izvedbe kakršnih koli nalog, ki bi od njega zahtevale neetično ravnanje ali sodelovanje v prevari oziroma pri koruptivnih ravnanjih. Varna uporaba aplikacije V primeru, da ne želite razkriti vaše identitete, bodite pozorni, da tekom postopka ne posredujete podatkov, ki bi vas lahko povezali s prijavo ali vprašanjem. Preverite, ali je vaša povezava z internetom varna in ali se v brskalniku, ki ga uporabljate, prikazuje znak ključavnice. Vstopite v aplikacijo neposredno, tako da si shranite vstopno stran med zaznamki. Obdelovanje osebnih podatkov Naročnik aplikacije in upravljavec posredovanih osebnih podatkov je Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., (DUTB), Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju naročnik aplikacije). Aplikacijo, njene spletne strani in podatkovno bazo, v katero se shranjujejo osebni in drugi posredovani podatki, zagotavlja in vzdržuje ABC Transparency GmbH, Švica, za naročnika aplikacije. Podatkovna baza gostuje na virtualnem strežniku pri Zabec.net d.o.o. v Sloveniji. Za potrebe obravnave prijave ali vprašanja imajo pravico do dostopa, obdelave in uporabe osebnih in drugih podatkov, ki so v zvezi s prijavo oziroma vprašanjem, zadolžene osebe pri naročniku aplikacije. Zadolžene osebe pri ABC Transparency GmbH imajo dostop do podatkovne baze izključno za namen tehničnega vzdrževanja. V kolikor je to nujno, se lahko omenjeni osebni in drugi podatki posredujejo policiji in drugim pristojnim organom. Posredovani osebni podatki se obdelujejo, dokler je to potrebno za uresničevanje zakonitega interesa naročnika aplikacije za preiskovanje in sankcioniranje prevar oziroma drugih kršitev, oziroma podajanje pojasnil na postavljena vprašanja.

Prijava

V aplikacijo se prijavite z uporabniškim imenom in geslom, ki ste ju prejeli ob zaključku oddaje prijave oziroma vprašanja.