Vprašanje
Naša obveza Kot naročnik aplikacije ne bomo dopustili, da bi se proti posamezniku izvajali kakršni koli povračilni ukrepi iz razloga, ker bi ta v dobri veri oddal prijavo ali vprašanje v zvezi z domnevno prevaro ali drugo kršitvijo. Nihče ne bo izpostavljen grožnjam, tudi prikritim ne, oziroma ne sme trpeti negativnih učinkov povračilnih ukrepov zaradi prijave ali vprašanja, sodelovanja v preiskavi, ali zaradi zavrnitve izvedbe kakršnih koli nalog, ki bi od njega zahtevale neetično ravnanje ali sodelovanje v prevari oziroma pri koruptivnih ravnanjih. Varna uporaba aplikacije V primeru, da ne želite razkriti vaše identitete, bodite pozorni, da tekom postopka ne posredujete podatkov, ki bi vas lahko povezali s prijavo ali vprašanjem. Preverite, ali je vaša povezava z internetom varna in ali se v brskalniku, ki ga uporabljate, prikazuje znak ključavnice. Vstopite v aplikacijo neposredno, tako da si shranite vstopno stran med zaznamki. Obdelovanje osebnih podatkov Naročnik aplikacije in upravljavec posredovanih osebnih podatkov je Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., (DUTB), Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju naročnik aplikacije). Aplikacijo, njene spletne strani in podatkovno bazo, v katero se shranjujejo osebni in drugi posredovani podatki, zagotavlja in vzdržuje ABC Transparency GmbH, Švica, za naročnika aplikacije. Podatkovna baza gostuje na virtualnem strežniku pri Zabec.net d.o.o. v Sloveniji. Za potrebe obravnave prijave ali vprašanja imajo pravico do dostopa, obdelave in uporabe osebnih in drugih podatkov, ki so v zvezi s prijavo oziroma vprašanjem, zadolžene osebe pri naročniku aplikacije. Zadolžene osebe pri ABC Transparency GmbH imajo dostop do podatkovne baze izključno za namen tehničnega vzdrževanja. V kolikor je to nujno, se lahko omenjeni osebni in drugi podatki posredujejo policiji in drugim pristojnim organom. Posredovani osebni podatki se obdelujejo, dokler je to potrebno za uresničevanje zakonitega interesa naročnika aplikacije za preiskovanje in sankcioniranje prevar oziroma drugih kršitev, oziroma podajanje pojasnil na postavljena vprašanja.
Prosimo vas, da za potrebe učinkovitejše obdelave vaše prijave ali vprašanja označite ali napišete, na kaj se vaša prijava ali vprašanje nanaša.
V okence vpišite vaše vprašanje. Nanj bodo odgovorili področni strokovnjaki. V primeru, da želite vprašanje zastaviti anonimno, se izogibajte navajanju podatkov, s katerimi bi lahko razkrili vašo identiteto.
Vprašanje *
Pred pripenjanjem datotek preverite njihove metapodatke, ki lahko razkrijejo vašo identiteto. Predlagamo, da nam dokumente pošljete v pdf format, ali pa v fizični kopiji na naš naslov (glej spodaj) s pripisom vašega uporabniškega imena, ki vam bo dodeljeno ob zaključku oddaje prijave ali vprašanja.
Prijavo lahko oddate anonimno. Anonimne prijave obravnavamo po enakem postopku kot prijave razkritih prijaviteljev. Če se odločite za razkritje vaših podatkov, nam bo to omogočilo produktivnejšo in učinkovitejšo obravnavo prijave oziroma vprašanja. Zagotavljamo, da bomo posredovane podatke obravnavali zaupno. V obeh primerih vam bosta v nadaljevanju dodeljena uporabniško ime in geslo, s katerima lahko v aplikaciji sledite vaši prijavi oziroma vprašanju.
Varovanje zaupnosti: brez vašega izrecnega soglasja vaše identitete ne bomo razkrili osebam, ki niso neposredno zadolžene za obravnavanje vaše prijave ali vprašanja, razen v primerih, ko to zahtevajo pristojni državni organi.
Za potrebe obravnave prijave ali vprašanja imajo pravico do dostopa, obdelave in uporabe osebnih podatkov, ki so v zvezi s prijavo oziroma vprašanjem, zadolžene osebe pri naročniku aplikacije. V kolikor je to nujno, se lahko omenjeni osebni podatki posredujejo policiji in drugim pristojnim organom. Posredovani osebni podatki se obdelujejo, dokler je to potrebno za uresničevanje zakonitega interesa naročnika aplikacije za preiskovanje in sankcioniranje prevar oziroma drugih kršitev, oziroma podajanje pojasnil na postavljena vprašanja. Kot posameznik imate pravico seznaniti se z vašimi osebnimi podatki, ali jih prejeti v splošno strojno berljivi elektronski obliki, posredovati popravke in pod pogoji Splošne uredbe EU o varstvu podatkov zahtevati omejitev obdelave. Pravica do izbrisa je omejena z zakonitim interesom, kot je naveden zgoraj. Zoper obdelavo je dopustna pritožba Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.
Prosimo, vnesite vaše podatke v predvidena okenca:
Stran 1 od 1